PRZEGLĄDY MASZYN LASEROWYCH

Okresowe przeglądy maszyn

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak istotne dla naszych klientów jest ciągłe dbanie o powierzoną nam maszynę. Dlatego też oferujemy Państwu okresowe przeglądy maszyn, opierające się o „checklistę” zawierającą szereg elementów, podlegających sprawdzeniu podczas wykonywanego przeglądu. Regularny przegląd maszyny zmniejsza ryzyko dużej awarii i, co za tym idzie, pozwala na utrzymanie większej płynności produkcji.

Umowa serwisowa

Oferujemy Państwu również możliwość zawarcia umowy serwisowej, obejmującej przegląd okresowy, wykonywany w terminie dogodnym dla klienta.